ŚwiatołdyczP o l s k a


 * * *

ZWIĄZEK   KYNOLOGICZNY   w   Polsce

  Santander   -    Jamnik   Długowłosy   Standardowy

  z   Kasztanowej   Chatki   -    Jamnik   Długowłosy   Standardowy

    Dagi   Dog   -    Jamnik   Długowłosy  

 


N i e m c y

 * * *

von Charlottenhof - Jamnik   Długowłosy   Standardowy

H o l a n d i a

 * * *

 

of   Mister   Quincy   -    Jamnik   Długowłosy  Standardowy


F r a n c j a

 * * *


De l'ile Tudenn     -    Jamnik   Długowłosy

B e l g i a

 * * *


Tasiemkowa Mafia     -    Jamnik   Krótkowłosy


 * * *Baner-swiatoldycz

 

  * * *