Światołdycz

I n t e r c h a m p i o n y

W hodowli Światołdycz, która nie liczy więcej niż 2 - 3 suki a szczenięta
rodzą się bardzo rzadko i są nieliczne, urodziło się kilka Interchampionów...

CARMELLA Światołdycz

CARMELLA |wiatołdycz

 * * *

CARELLI Światołdycz

CARELLI |wiatołdycz

 * * *

SANTORINI Światołdycz

SANTORINI |wiatołdycz

 * * *

AMARILLO Światołdycz

AMARILLO |wiatołdycz

 * * *

ARMINO Światołdycz

ARMINO |wiatołdycz

 * * *

AMATO Światołdycz

AMATO |wiatołdycz

 * * *

AMALFINI Światołdycz

Jamnik Długowłosy Standardowy

AMALFINI Światołdycz
 * * *

JOLIE Światołdycz

Jamnik Długowłosy Króliczy

JOLIE Światołdycz

 * * *

FAMOSO Światołdycz

Jamnik Długowłosy Standardowy

FAMOSO Światołdycz
 * * *

ÉTÉ INDIEN Światołdycz

Jamnik Długowłosy Standardowy

ÉTÉ INDIEN Światołdycz
 * * *