J a m n i k     D ł u g o w ł o s y     S t a n d a r d o w y

FAMOSO Swiatołdycz

ur. 26.11.2012r.

rodowod famoso


 * * *